Hofsnäs Historia

Det hela tar sin början någon gång på 1400-talet. Då byggdes, på näset mellen yttre Åsunden och Torpasjön, en befäst gård. Hofsnäs allra äldsta historia är inte mer känd än så men det första omnämnandet hittar vi så långt tillbaka som 1488. Då kallades gården Håcksnäs och beboddes av väpnaren Jöns Nilsson.

1526 huserades Hofsnäs av ytterligare en väpnare. Det var i själva verket Severin (Söffren) Kijl, Gustav Vasas hövitsman som senare blev utsedd till fältöverste under Dacke-fejden. Severin lär ha fått gården av Gustav Vasa som tack för att han hjälpt kungen att fly från Danskarna. Men bara 13 år senare tog Gustav Vasa tillbaka Hofsnäs. Det ryktades att Severin styrde sin förläning med allt för hård hand. Kungen besökte honom förklädd till en enkel ryttare och var uppenbarligen missnöjd då Severin blev utkörd.

1552 överlämnade Gustav Vasa Hofsnäs till sin svåger och svärfar Gustaf Olofsson Stenbock. Ett familjenamn som senare (år 1720) skulle övergå till Sjöblad. Men under den nästan kvartssekel långa eran som Stenbock/Sjöblad-ätten ägde Hofsnäs, så började gården att förfalla. Redan vid slutet av 1600-talet hade Hofsnäs förlorat sin betydelse som bostad och befästning.

1787 köptes säteriet av familjen Sparre som ägde det fram till 1922. Det uppfördes en ny mangårdsbyggnad 1854. Sparre, med Sigge som förnamn, använde murresterna av den gamla borggrunden och på dessa byggdes den nya gården.

1922 så togs egendomen alltså över av godsägare A. Westberg från Sparre och det hann bara gå ett år innan huset brann ned till grunden. Men det vi kallar Hofsnäs idag byggdes upp igen redan 1924. Familjen Westberg behöll godset till 1964, då den nuvarande ägaren, Borås kommun, köpte Hofsnäs.