EnglishSwedish
Hofsnäs Herrgård - 514 52 - Länghem +46 (0)325 - 403 21 info@hofsnas.se

OmHofsnäs Herrgård


Terrass Hofsnäs Herrgård


Hofsnäs Herrgård har namnet Lindö i Birgit Th Sparres kända romaner Gårdarna runt sjön där det berättas om herrgårdsliv in på 40-talet. Platsen ligger vackert i Torpanäsets Naturreservat med fiskevänligt vatten på båda sidor nära sjön Åsunden. Herrgården ramas in av Hofsnäs vackra naturstigar utmed vattenkanten.

Redan under 1700-talet brukade man jorden varsamt kring Hofsnäs, under århundraden skulle Hofsnäs växa till en betydelsefull gård & få en given plats på kartan! Det vill vi hålla fast vid & föra vidare…

Sedan 2006 driver Ida & Danilo Equitz med familj Herrgården tillsammans med 2 heltidsanställda & 30 säsongsanställda tjejer & killar. Precis som förr vill vi att gården ska få leva, växa & bevaras.

På en historisk gård så är det givet att maten står i fokus! Idag jobbar vi tillsammans med 40 lokala matproducenter för din upplevelse.

Gårdens Historia

Det hela tar sin början någon gång på 1400-talet. Då byggdes, på näset mellen yttre Åsunden och Torpasjön, en befäst gård. Hofsnäs allra äldsta historia är inte mer känd än så men det första omnämnandet hittar vi så långt tillbaka som 1488. Då kallades gården Håcksnäs och beboddes av väpnaren Jöns Nilsson.

1526 huserades Hofsnäs av ytterligare en väpnare. Det var i själva verket Severin (Söffren) Kijl, Gustav Vasas hövitsman som senare blev utsedd till fältöverste under Dacke-fejden. Severin lär ha fått gården av Gustav Vasa som tack för att han hjälpt kungen att fly från Danskarna. Men bara 13 år senare tog Gustav Vasa tillbaka Hofsnäs. Det ryktades att Severin styrde sin förläning med allt för hård hand. Kungen besökte honom förklädd till en enkel ryttare och var uppenbarligen missnöjd då Severin blev utkörd.

1552 överlämnade Gustav Vasa Hofsnäs till sin svåger och svärfar Gustaf Olofsson Stenbock. Ett familjenamn som senare (år 1720) skulle övergå till Sjöblad. Men under den nästan kvartssekel långa eran som Stenbock/Sjöblad-ätten ägde Hofsnäs, så började gården att förfalla. Redan vid slutet av 1600-talet hade Hofsnäs förlorat sin betydelse som bostad och befästning.

1787 köptes säteriet av familjen Sparre som ägde det fram till 1922. Det uppfördes en ny mangårdsbyggnad 1854. Sparre, med Sigge som förnamn, använde murresterna av den gamla borggrunden och på dessa byggdes den nya gården.

1922 så togs egendomen alltså över av godsägare A. Westberg från Sparre och det hann bara gå ett år innan huset brann ned till grunden. Men det vi kallar Hofsnäs idag byggdes upp igen redan 1924. Familjen Westberg behöll godset till 1964, då den nuvarande ägaren, Borås kommun, köpte Hofsnäs.